Nasze projekty

 

 


„Bojkowskie płaje w Bieszczadach”

 

Czas realizacji: 2021 r.


O projekcie:

Celem realizacji projektu pn. „Bojkowskie płaje w Bieszczadach” było wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców Bieszczadów za pomocą działań edukacyjno- animacyjnych nastawionych na promocję kultury Bojkowskiej w Bieszczadach w czasie od 01 lipca do 30 listopada 2021 r. W ramach projektu zrealizowaliśmy 17 wydarzeń kulturalnych, w tym 9 wykładów w formie reportaży bądź nagrań on-line prezentujących dorobek kultury Bojkowskiej, koncert muzyki Bojkowskiej, podczas Wydarzenia kulturalnego „Bojkowskie płaje”, mural/deskal przedstawiający rodzinę bojkowską, sześć warsztatów stacjonarnych obrazujących kulturę bojkowską, zaprosiliśmy do współpracy 13 artystów/ekspertów, 3 zespoły muzyczne. W naszych działaniach wzięło udział ponad 50 osób stacjonarnie i ponad 30 000 odbiorców naszych audycji filmowych.

 

Źródło finansowania: Konkurs „Mecenat Kulturalny” ze środków Województwa Podkarpackiego

 

Kwota dofinansowania projektu: 25 000 zł

 

Wkład własny niefinansowy: 5 900 zł

 

 

 

Back to top