Zespół
Image

EDYTA SALNIKOW

prezeska i dyrektorka Bieszczadzkiego Uniwersytet Ludowego, Wiceprezes Fundacji Przestrzeń Lokalna. Jest socjolożką, psycholożką oraz ekonomistką. Doświadczenie zawodowe zdobywała koordynując i animując projekty społeczne, mające na celu, m.in.: wdrażanie konkursów grantowych dla lokalnych bądź regionalnych organizacji oraz grup nieformalnych, tj.: Program Grantowy „Działaj Lokalnie”, Program Grantowy „Powódź! Pomagamy”, „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” (lata 2014, 2017-2021), Program Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń”, „Rozwój Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego – Bieszczadzkiego ULa” z środków NIW – CRSO, „Bojkowskie płaje w Bieszczadach”, „Kresowe ścieżki w Bieszczadach” i wiele innych. Posiada uprawnienia trenera leśnego oraz trenera biznesu. W latach 2017 -2018 pracowała na stanowisku animatora w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Od 2018 r. pracuje na stanowisku doradcy w ROPS Kielce w międzyregionalnym projekcie pn. „Liderzy Kooperacji”, w wyniku którego wypracowano model kooperacji międzyinstytucjonalnej dla gmin wiejskich. Od pierwszych dni marca podejmuje działania na rzecz Uchodźców poprzez moderowanie i rzecznictwo na rzecz Grupy PARASOL.

Image

ROBERT BAŃKOSZ

wiceprezes na co dzień kulturoznawca. Główny Specjalista ds. turystyki Urzędu Miasta Sanoka – Centrum Informacji Turystycznej. Ukończył studia o profilu: Marketing i Zarządzanie – specjalność Zarządzanie w Turystyce - licencjat (PSB Kraków). Studia uzupełniające, magisterskie na WSIiZ w Rzeszowie, na kierunku Turystyka i Rekreacja. Obecnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest przewodnikiem beskidzkim kl. I, pilotem wycieczek, przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historycznego w Sanoku, członkiem Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich, współzałożycielem, a następnie wieloletnim wiceprezesem i prezesem Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich „Karpaty”, przewodniczącym Rady Fundacji Bieszczadzkiej, członkiem PTTK „Ziemia Sanocka”, BTC w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Był współzałożycielem i kasztelanem Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej, instruktorem ZHP, członkiem zarządu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „SAN” itp. Pomysłodawca i współtwórca wielu szlaków kulturowych. Współpracował przy tworzeniu ekomuzeów w Bieszczadach i na pogórzu. W 2004 r odznaczony medalem; „Zasłużony dla Turystyki”. Otrzymał Nagrodę Rady Miasta Sanoka w 2019 r., w dziedzinie kultury, a w 2021 „Przyjaciel MBL w Sanoku”. Publikacje: 1. Legendy Bojkowskie – Od doliny Strwiąża do połonin – Rzeszów 2005 2. Kuchnia Bieszczadzka – Rzeszów 2005 3. Potrawy z Jałowego – Rzeszów 2006 (współautor) 4. Cerkwie Szlaku Ikon – Krosno 2007, 2010, 2018 (3 wydania) 5. Linia Mołotowa „Szlak nadsańskich Umocnień” – Nowy Sącz 2008 (współautor). 6. Sanok – przewodnik turystyczny – Rzeszów 2009. 7. Świątynia Ciszy – tekst do albumu. Nowy Sącz 2010-11-09 8. Cerkwie Bieszczadzkich Bojków – Krosno 2010 (II Miejsce na TourSalonie w Poznaniu) 9. Straszliwi Zbójnicy z Bieszczadów i okolicy – Krosno 2010 10. Szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej w Województwie Podkarpackim – Rzeszów 2012 (współautor). 11. Szlak Tradycyjnych Receptur na pograniczu polsko-słowackim, PROT Rzeszów 2018 12. Dawne Karpaty, tekst do albumu, Bosz, Lesko 2018 13. Sanok, tekst do albumu, Bosz, Lesko 2017. 14. Artykuły oraz teksty do licznych publikacji. Obecnie prowadzi działania na rzecz Uchodźców w sanockim punkcie informacyjnym, gdzie pełni rolę tłumacza, koordynatora gromadzenia i dystrybucji darów oraz świadczy wsparcie potrzebującym obywatelom Ukrainy, angażując otoczenie zawodowe i prywatne.

Image

SEBASTIAN NABRZESKI

sekretarz Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Sekretarz Gminy Zaleszany. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Absolwent VII edycji Szkoły Liderów PAFW. Prywatnie, działacz społeczny, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Obywatelskich „Przyjaciół Zbydniowa”, członek Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, członek Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spotkań z mieszkańcami, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, debat (w tym w formule Debaty Oxfordzkiej) oraz konsultacji społecznych. Specjalista w zakresie mechanizmów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz specjalista w zakresie RODO. Współpracuje, jako szkoleniowiec z ARFwP, FRDL oraz Fundacją Fundusz Lokalny SMK. Koordynator Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2021-2023 – projektu regrantingowego w ramach Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Jest opiekunem prawnym Bieszczadzkiego UL, dzięki czemu rozwija swoje zainteresowania w obszarze prawnym trzeciego sektora. Od początku sytuacji kryzysowej – Koordynator wolontariatu w woj. podkarpackim na rzecz uchodźców z Ukrainy z ramienia Bieszczadzkiego UL, w ramach Grupy PARASOL. Na dzień złożenia wniosku współpracuje z grupą ponad 100 wolontariuszy, którzy w systemie zmianowym świadczą wsparcie na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych i magazynach przeładunkowych darów.

Image

PIOTR KUTIAK

wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Urzędnik samorządowy — inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Sanoka. Wykształcenie: mgr inż. gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych, inż. ochrony środowiska. Wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych KARPATY. Posiada uprawnienia: przewodnika górskiego kl. III na obszar Beskidów Wschodnich nr lic. 469/07; przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego nr lic. 003/012; przewodnika Muzeum Historycznego w Sanoku; przewodnika obiektów sakralnych nr lic 12/2019. Odznaczony: Medalem Ministra Sportu i Turystyki (nr 3160/2009) „ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI”, Zasłużony dla Hufca ZHP w Sanoku, posiada także wszystkie odznaczenia Ligi Ochrony Przyrody. Autor wielu artykułów i publikacji przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych.

Image

KAROLINA KRUCZEK

Absolwentka Politologii i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła studia podyplomowe Marketing internetowy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Swoją przygodę z NGO zaczęła w Fundacji Generator Inspiracji. W Bieszczadzkim Uniwersytecie Ludowym odpowiada za social media, stronę internetową i PR. Autorka serii artykułów pt. Kobiety Bieszczadów. Interesuje się współczesną historią, fotografią i stosunkami międzynarodowymi. Uwielbia słuchać bluesa i czytać reportaże.

Image

DARIUSZ SUCHECKI

członek Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Praca w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miasta Sanok. Własna działalność gospodarcza – organizacja eventów, imprez plenerowych i turniejów esportowych. Między innymi z „Radiem Biwak” i Fundacją „Czas nadziei”. Oprawa muzyczna imprez. Fotografia dokumentalna, przemysłowa, artystyczna i reklamowa. Akustyk, grafik komputerowy, operator i montażysta filmowy, fotograf, menadżer restauracji.

Image

GRZEGORZ MOKRZYCKI

członek Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Od 10 lat prowadzi księgowość dla bieszczadzkich organizacji pozarządowych w tym od 2016 r. dla Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. Wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej. Doradca i mentor w projektach służących zakładaniu działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Back to top