Nasze projekty

 

 

Czas realizacji: 2021 r. – 2023 r.


„Partner Regionalny województwo podkarpackie w Programie „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Partnerzy: Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania), Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (partner zadania).


O projekcie:

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego w województwie podkarpackim.

 

Działania projektowe:

Jako Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu realizujemy działania skierowane do 4 grup odbiorców: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów oraz otoczenia wolontariatu z województwa podkarpackiego.

Są to:

 1. promocja projektu,

 2. szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu:
  – szkolenia podstawowe
  – szkolenia rozwijające kompetencje (specjalistyczne, tematyczne, motywujące, aktywizujące, tutoring,)

 3. debaty wolontariackie z udziałem koordynatorów,

 4. wizyty studyjne w organizacjach wspierających i rozwijających wolontariat,

 5. poradnictwo dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu,

 6. staże dla koordynatorów w organizacjach wspierających i rozwijających wolontariat,

 7. spotkania promocyjne w ramach Szkolnego Korpusu Solidarności,

 8. szkolenia dla nauczycieli prowadzących Szkolny Korpus Solidarności,

 9. akcje społeczne z udziałem wolontariuszy,

 10. konkurs na mini granty oraz bony edukacyjne dla wolontariuszy,

 11. konkurs na Wolontariusza Roku KS- etap wojewódzki,

 12. konkurs na Koordynatora Roku KS- etap wojewódzki,

 13. certyfikacja organizacji wspierających wolontariat,

 14. utworzenie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu,

 15. projekty lokalnych koalicji wolontariatu.

 

Źródło finansowania: Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” finansowany ze środków NIW- CRSO

 

Kwota dofinansowania projektu: 330 570 zł

 

 

 

Back to top