Czas realizacji
: 2023 r. - 2025 r.

O projekcie:

Celem zadania jest rozwój działalności statutowej Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego poprzez stworzenie niecodziennej oferty edukacyjnej, zagospodarowanie posiadanej przestrzeni naturalnej i wirtualnej. Podjęte działania skutkować będą opracowaniem atrakcyjnych produktów dla mieszkańców Bieszczadów i innych regionów Polski, a także wirtualnych narzędzi dla NGO i JST, co pozwoli na samofinansowanie dalszego rozwoju Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego w długiej perspektywie czasu.

Projekt obejmuje zaplanowanie i uruchomienie osady oraz zagospodarowanie działki w Rozpuciu.

Działania, jakie zostaną podjęte to opracowanie strategii rozwoju organizacji, zaplanowanie i uruchomienie osady, zagospodarowanie działki w Rozpuciu, zakup systemu do obsługi Osady, systemu komunikacji pracy w Zespole, dywersyfikacja źródeł przychodów oraz promocja projektu.


Źródło finansowania: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a finansowany ze środków NIW- CRSO Kwota dofinansowania projektu: 349 000,00 zł.

 

 

tablica budżet państwa 180x120

PROO zestawienie 2 plik edytowalny KOLOR

 

 

Back to top