Nasze projekty

 

 


„Kresowe ścieżki w Bieszczadach”


Czas realizacji: 2020 r.


Partnerzy: Fundacja Bieszczadzka


O projekcie: Celem realizacji zadania było wzmocnienie tożsamości i uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców Bieszczadów za pomocą działań edukacyjno- animacyjnych nastawionych na promocję kultury kresowej w Bieszczadach w czasie od lipca do października 2020 r.

 

Wypracowaliśmy następujące rezultaty:

Zorganizowaliśmy 12 wydarzeń kulturalnych, w tym 4 dwudniowe szkolenia z debat oxfordzkich w czterech placówkach oświatowych, 3 debaty oxfordzkie w formie on-line w ramach Bieszczadzkiego Turnieju Debat Oxfordzkich, 2 warsztaty kulinarne dla restauratorów, 1 seminarium on- line w formie słuchowiska oraz 3 prelekcje/wykłady otwarte, pokaz mody, dwa murale. Zaangażowaliśmy trzech artystów, 12 wolontariuszy. Z działań projektowych skorzystało 91 osób stacjonarnie poza realizatorami projektu, 461 odbiorców wirtualnych oraz ok. 9 tys. mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne. Zawarliśmy umowę partnerską z Fundacją Bieszczadzką. Wydrukowaliśmy 500 sztuk publikacji „Kresowe smaki”.

 

Źródło finansowania: Program Kultura – Interwencje 2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury

 

Kwota dofinansowania projektu: 27 000 zł

 

Źródło finansowania: Konkurs na wkłady własne finansowany przez Województwo Podkarpackie

 

Kwota dofinansowania projektu: 13 642 zł

 

Wkład własny finansowy: 774,03 zł

 

 

Back to top