Pomoc Ukrainie

 

 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie w ramach działalności Uniwersytetu podjęliśmy się szereg działań. We współpracy ze Stowarzyszeniem Ekoskop zainicjowaliśmy powstanie porozumienia organizacji pozarządowych z woj. podkarpackiego na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom. W wyniku podjętego działania powstała Grupa Parasol zrzeszająca organizacje pozarządowe, aktywistki aktywistów, którzy podjęli się niesienia pomocy.

Więcej o Grupie Parasol: https://www.federacjaparasol.pl/index.php/grupa-parasol

Jako Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy jesteśmy jednym z liderów grupy. Naszą odpowiedzialnością jest moderowanie pracy grupy i reprezentowanie jej, rzecznictwo na rzecz grupy.

Odpowiadamy za koordynację wolontariatu wspierającego działania członków Grupy Parasol. Do współpracy zaprosiliśmy ponad 100 wolontariuszy, w tym organizacje pozarządowe z naszego województwa, m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo dla ziemi niżańskiej”. Nasi wolontariusze udzielają pomocy w punktach recepcyjnych w Łodynie i Równi, a także w Budomierzu, na przejściu granicznym w Krościenku i wspierają towarowe punkty przeładunkowe w Przemyślu i Cieszanowie.


Wspieramy w działaniach Fundację Bieszczadzką i Stowarzyszenie Folkowisko, a także nieformalne inicjatywy. Wolontariuszy rekrutujemy w większości z północy woj. podkarpackiego i dalszych części Polski. Wolontariuszy wysyłamy do punktów pomocowych w grupach od 2 do 6 osób, na minimum 2 do 7 dni. W ten sposób pracujemy w trybie ciągłym od początku marca 2022.

Zaangażowaliśmy środowisko badawcze z Uniwersytetu Rzeszowskiego we wsparcie w niesieniu pomocy Ukrainie, uchodźcom i integracji naszych narodów.

Wspieramy organizacje pozarządowe w ubieganiu się o środki zewnętrzne, np. Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2022 PROO 5, KPRM, inne.

Nasi członkowie prowadzą punkt zbiórki rzeczowej w Sanoku i Zaleszanach. Odgrywają społeczną rolę asystentów osób z Ukrainy, które zamieszkały w Sanoku. Umożliwia im to znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Opracowaliśmy założenia dla utworzenia CK Arkady i dążymy do wdrożenia ich w życie.

 

 

 

 

Back to top