Nasze projekty

 

 

Czas realizacji: 2020 r. – 2022 r.


„Rozwój Bieszczadzkiego UL'a – Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego”

Partner: Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady"


O projekcie:

Celem projektu jest rozwój instytucjonalny Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego. W ramach projektu na dzień 31.12.2021 r. osiągnęliśmy następujące rezultaty:
zbudowaliśmy stały ośmioosobowy zespół rozwijający Bieszczadzki UL (niepełny wymiar czasu pracy), przeprowadziliśmy trzy wykłady otwarte, w tym dwa zostały nagrane w formie audycji filmowych, stworzyliśmy platformę do szerzenia wiedzy:

I. o tożsamości Bieszczadów, w tym:

 • min. 20 tekstów o miejscach sacrum,
 • min. 3 teksty o kulturze bojkowskiej,
 • min. 10 tekstów prezentujących sylwetki aktywnych kobiet z naszego terenu,
 • min. 5 legend bieszczadzkich,
 • zamieściliśmy blisko 15 ciekawostek o naturze Bieszczadów,
 • i inne.

 

II. o naturze Bieszczadów:

 • min. 3 audycje filmowe prezentujące ważne przyrodniczo miejsca w Bieszczadach,
 • min. 20 tekstów o florze i faunie Bieszczadów,
 • zorganizowaliśmy Akcję społeczną „Czysty las”,
 • zasadziliśmy 30 drzew,
 • zamieściliśmy blisko 15 ciekawostek o naturze Bieszczadów.


III. i nasze Relacje:

 • przygotowaliśmy cztery wnioski grantowe – trzy otrzymały dofinansowanie
 • nawiązaliśmy 11 partnerstw w ramach realizowanych projektów,
 • wzięliśmy udział w konferencji z okazji 100-lecia Uniwersytetów Ludowych,
 • zakupiliśmy działkę rolną o powierzchni 2,38 ha i sprzęt do prowadzenia działalności odpłatnej,
 • etc.


Źródło finansowania:
Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 finansowany ze środków NIW- CRSO

Kwota dofinansowania projektu: 825 006 zł

 

 

 

Back to top