Nasze projekty

 

 

Czas realizacji: 2021 r. – 2023 r.


Partner: Stowarzyszenie Ekoskop


O projekcie:

Celem projektu jest powołanie federacji NGO, które przede wszystkim zechcą włączyć się w prace na rzecz wspólnego dobra podkarpackich organizacji pozarządowych. W ramach projektu zrealizowaliśmy wizyty studyjne do trzech federacji, w tym odwiedziliśmy Wrocław, Poznań i Warszawę; powołaliśmy grupę inicjatywną zakładającą federację, stworzyliśmy mapę drogową potrzeb NGO, pozostałe działania w trakcie realizacji.

 

Źródło finansowania: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – NIW – CRSO

 

Kwota dofinansowania projektu: 398 335 zł

 

Wkład własny niefinansowy: 6 000 zł

 

Logo Organizacji Parasol

 

 

Back to top