Aktualności

 

 

3 grudnia 2022 r. odbyła się pierwsza część 18-godzinnego kursu „Przyrodnicza zimowa saga w dolinie Sanu".

Uczestnicy zajęć wędrujący szlakiem niebieskim z Sanoka na Kąty 525 m n.p.m. mieli okazję rozpoznawać tropy jeleni, saren oraz wilków. Towarzyszyły im także dźwięki wydawane przez sikory, sójki, dzięcioły i inne ptaki.

Teren wędrówki przebiegał przez podsanocką rolniczą miejscowość Stróże Wielkie oraz dolnoreglowe drzewostany jodłowo-bukowe z dużym udziałem brzozy, modrzewia i sosny, administrowane przez Nadleśnictwo Lesko, Lasy Państwowe.

Zajęcia przebiegały na wzniesieniach powyżej 500 m n.p.m. wchodzące w skład mezoregionu Pogórza Bukowskiego chronione jako Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Szczytowe partie Pasma Wiechy, na którym w większości przebiegała wędrówka to rozległe polany porośnięte na północnych stokach porolnymi drzewostanami gospodarczymi, południowa część pasma natomiast zdominowana jest przez pola uprawne i ugory na terenach wsi Poraż i Niebieszczany.

Urozmaicona struktura siedlisk i spora ilość stanowisk ekotonowych sprzyjała obserwacji wielu ciekawych przyrodniczych zjawisk. Jednakże najpiękniejsze zdaniem uczestników były widoki z Kątów 525 m n.p.m., stoków Księżej Góry 489 m n.p.m. oraz Zakucia 411 m n.p.m. Urzekały widoki pasma granicznego, ośnieżonych szczytów połonin oraz pasma Łopienika i Durnej.

Wędrówkę zakończono w godzinach wieczornych w Zahuteńskim Lesie i na skraju wsi Zahutyń.

Z pewnością nie są to ostatnie przyrodnicze zajęcia, gdyż uczestnicy deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

 

 

Back to top